Mindfulness Online

Kurs Mindfulness online

8 tygodniowy Kurs Redukcji Stresu prowadzony online 

Kurs grupowy

Kurs ma charakter warsztatów, uczymy się praktyki mindfulness oraz jak ją wykorzystywać w codziennym życiu. Kurs trwa osiem tygodni, każde spotkanie trwa ok 2 godziny. Każdy tydzień ma swój temat i związane z nim ćwiczenia. W czasie trwania kursu zachęcamy do kontaktu z nami i zadawania pytań, zarówno na zajęciach jak i poza nimi. W trakcie kursu wysyłamy materiały podsumowujące zajęcia, oraz pliki z prowadzonymi praktykami. Bardzo ważną częścią kursu jest samodzielna praktyka w domu, która pozwala na wprowadzenie tego czego uczymy się na kursie do codziennego życia. Część praktyczna jest wykonywana w trakcie sesji zoome w domowym zaciszu. 

Przed zapisaniem się na kurs prosimy uczestników o zastanowienie się, czy będą w stanie poświęcić około 30 – 45 minut dziennie na tą praktykę.

Miejsce zajęć:
Internet – Zoom bezpłatna aplikacja dla uczestników

Cena: 999zł
899zł jesienno-zimowa promocja na kursy online.
osiem spoktań każde trwające 1g:45min do – 2g – w zależności od potrzeb i liczebności grupy

Terminy grup:

Zapisy:

Mindfulness Course Online

8 Week  Stress Reduction Course

 

Stress reduction course is designed for everyone in whose life stress is present and it is associated with it anxiety, tension, overload.

Most often we experience stress at work, in relationships with loved ones. It can be linked to a loss or to another situation when our life is out of control. It may be that the amount of problems we are facing is huge enough that without outside help we are unable to function.

 

The course is a workshop, we learn the practice of mindfulness and how to use it in everyday life. The course lasts eight weeks, each meeting lasts 2.5 hours. Every week has its theme and associated exercises. During the course, we encourage you to contact us and ask questions, both in and outside the classroom. During the course we give out materials summarizing the classes, and the cds with  the recorded practices. Each participant also gets a bag that relaxes the muscles around the eyes, helping in daily practice. A very important part of the course is home-based self-practice, which allows us to introduce what we learn in the course of our daily routine.

Before enrolling on the course, we ask participants to consider whether they will be able to devote 30 to 45 minutes a day to this practice.

Place:

Internet – Skype

Price:

1476zł   eight  two-hours sessions/meetings 

Payment can be divided into instalments.

Time:

Individual sessions, time adjusted to the client’s requirements 

 Enrollment: 

Contact us via email : info@oddycham.pl

or mobile 790-743-842

8 week minduflness stress reduction course - groups