Kurs Mindfulness – 8 tygodniowy kurs redukcji stresu –